دسته: گزارش آماری

گزارش آثار دریافتی

بسمه تعالی آثار دریافتی سومین جشنواره بین المللی علمی، فرهنگی اعتکاف ردیف نام و نام خانوادگی نام اثر: مقاله: کتاب: پایان نامه: زبان: اعتکافی غیراعتکافی ۱ سید جواد حسینی اعتکاف...

گزارش تفکیکی آثار دریافتی

بسمه تعالی گزارش آماری آثار رسیده به دبیرخانه سومین جشنواره بین المللی علمی فرهنگی اعتکاف مجموع آثار دریافتی ۱۱۶ اثر  

  • مقالات                                                                        ۸۴  اثر
  • کتاب                                                                          ۲۷...