دسته: سخنرانی و برنامه های اختتامیه

سین برنامه ها‏ی همایش

ردیف عنوان برنامه اجرا کننده مدت اجرا زمان شروع توضیحات ۱ مستند برگزیده اعتکاف اطاق فرمان ۱۵ دقیقه ۱۶:۴۵ ۲ قرائت قرآن قاری بین المللی ۱۰ دقیقه ۱۷:۰۰ تاجیک ۴...