گزارش تفکیکی آثار دریافتی

بسمه تعالی

گزارش آماری آثار رسیده به دبیرخانه

سومین جشنواره بین المللی علمی فرهنگی اعتکاف

مجموع آثار دریافتی ۱۱۶ اثر

 

  • مقالات                                                                        ۸۴  اثر
  • کتاب                                                                          ۲۷  اثر
  • پایان نامه                                                                    ۵   اثر

–        در مرحله نخست داوری، ۷۱ اثر برگزیده و در سه موضوع اصلی (اسرار و معارف، آیات و روایات، فقه) به داوران ارسال گردید.

–        داوران در طی بررسی های خود ۱۵ اثر شامل ۳ کتاب و ۱۲  مقاله را به عنوان آثار برگزیده و با رتبه بالاتر انتخاب کردند.

–        در مرحله نهایی داوری اعضای هیأت علمی جشنواره نظرات داوران را مورد توجه قرار داده و با معیار های خود آثار برگزیده را به صورت نهایی انتخاب نمودند.

–        نقد محتوای آثار رسیده، دیدگاه اعضای هیأت علمی و روند داوری آثار طی بیانیه ای از سوی هیأت داوران در روز جشنواره اعلام خواهد شد.

دیدگاه ها