گزارش آثار دریافتی

بسمه تعالی

آثار دریافتی سومین جشنواره بین المللی علمی، فرهنگی اعتکاف

ردیف نام و نام خانوادگی نام اثر: مقاله: کتاب: پایان نامه: زبان: اعتکافی غیراعتکافی
۱ سید جواد حسینی اعتکاف مکتب خود سازی   √۱   فارسی //  
۲ عیسی عیسی زاده       // //  
۳ زینب حسن پور به نام معبود مهربان ، به نام خداوند خوبی ها ۲     //          ۲  //
۴ سید محمد حسن عابدی اعتکاف به زبان اردو،ترجمه تفسیرموضوعی،درجات آخرت، انوارقرآنی،قیامت ۲ ۱۱   اردو ۲ //  ۱۱ //
۵ غلام حسن علیزاده اعتکاف در آینه آیات و روایات ۱     فارسی ۱ //  
۶ محمد کاظم کریمی اعتکاف و معنویت گرایی مدرن ۱     // ۱ //  
۷ داود رجبی برگی از دفتر توحید، بسم الله الرحمن الرحیم در شرح شراب طهور   ۲   //   ۲ //
۸ مصطفی خلیلی اعتکاف آداب و آثار آن   ۱   // ۱ //  
۹ رضا بهرامی فضیلت ماه رجب و دعای ام داود و احکام اعتکاف   ۱   // ۱ //  
۱۰ محمد حسن تشیع (بسطامی) فرصتی دوباره   ۱   // ۱ //  
۱۱ زینب زمانی انالوجه فلسفه اعتکاف ۱     // ۱ //  
۱۲ احمد باقریان ساروی اعتکاف در آینه آیات و روایات ۱     // ۱ //  
۱۳ زینب شعبانی رابط بین جنسیت و اعتکاف از نظر قرآن کریم ۱     // ۱ //  
۱۴ زهرا افشار اعتکاف و آثار و فواید آن در اسلام     ۱ // ۱ //  
۱۵ مجتبی محمدی مزرعه شاهی احکام اعتکاف با تکیه بر آرای فقهی امام خمینی ۱     // ۱ //  
۱۶ محمد جوادحسنی نگاهی نو به فضیلت اعتکاف از دیدگاه قرآن و اهل بیت علیهم السلام ۱     // ۱ //  
۱۷ مهین پرناک اعتکاف از دیدگاه اسلام و تأثیر آن در جامعه ی امروزی     ۱ // ۱ //  
۱۸ سید حسین حسینی اعتکاف سه روز بسیار معنوی ۱     // ۱ //  
۱۹ ملیحه افضل آبادی اعتکاف و احکام فقهی آن در مذاهب اسلامی و دیگر ادیان، اعتکاف احکام فقهی و پیشینه   ۱ ۱ ۱ // ۱ //  
۲۰ فاطمه وطن پرست آثار و برکات فردی و اجتماعی اعتکاف ۱     // ۱ //  
 ۲۱ شهلا زرپرور اعتکاف در دیدگاه آیات و روایات ۱     فارسی ۱ //  
۲۲ افسانه حلاج خوب اعتکاف در مذهب اسلامی و ادیان آسمانی ، شعر ۱     // ۱ //  
۲۳ جعفر کریمی بررسی استراتژیک توسعه بهینه فرهنگ اعتکاف در جامعه بر اساس مدل راهبردی ۱     // ۱ //  
۲۴ محمد اسماعیل زاده اعتکاف و گسترش معنویت در جامعه ۱     // ۱ //  
۲۵ دکتر محمد علی طاهر ی نژاد اهداف و کار کردهای اعتکاف ۱     // ۱ //  
۲۶ سید مرتضی محمود زاده ارمغان رجب ۱     // ۱ //  
۲۷ سید ایمان رضوی   ۱     انگلیسی ۱ //  
۲۸ سهیلا صالحی اعتکاف در ایات و روایات ۱     فارسی ۱ //  
۲۹ امیرحسین شمشیری کلور اعتکاف ۱     // ۱ //  
۳۰ یدا… قائم پناه اعتکاف بهترین فرصت حضور ۱     // ۱ //  
۳۱ رخساره خدادوستی اعتکاف در آینه ی آیات و روایات ۱     // ۱ //  
۳۲ رضااسماعیل زاده تهرانی اعتکاف و جنگ نرم ۱     // ۱ //  
۳۳ سید محمود طاهری آاثار و برکات فردی و اجتمایی اعتکاف ۱     // ۱ //  
۳۴ اسماعیل رحیم زاده آوانسر اعتکاف و فضایل و تاثیرات آن در زندگی ۱     // ۱ //  
۳۵ طاهره حاجی قاسمی اعتکاف ، برنامه ای فشرده برای عبادت و خودسازی ۱     // ۱ //  
۳۶ علی نمازی اعتکاف ۱     // ۱ //  
۳۷ رویا رحمتی آثار و برکات فردی و اجتماعی اعتکاف ۱     // ۱ //  
۳۸ پرستو برزگر اعتکاف و تربیت دینی ۱     // ۱ //  
۳۹  اصغر بابائی ساخمرسی الهی نامه حاجی   ۱ ۱ //   ۱+۱ //
۴۰ وجیهه حکمت اندیش قنوت من، رمضان، سردر مسجد ربانی ۴      //   ۴   //
۴۱ سید مجتبی حسینی پرسشها و پاسخهای دانشجویی   ۱   فارسی ۱ //  
۴۲ محمد علی لیالی سه روز از فصل رویش   ۱   // ۱ //  
۴۳ حمید بغداد آبادی الاعتکاف واحه العباده و العشق فی ادیان السماء ۱     عربی ۱ //  
۴۴ محمد رضا معروفی اعتکاف و احکام آن   ۱ فارسی ۱ //  
۴۵ سید نورالدین شریعتمداری جزایری   ۱     عربی ۱ //  
۴۶ میررجبعلی محمدی متکازینی اعتکاف یا محبت فراگیر   ۱   فارسی ۱ //  
۴۷ مهدی امیدی   ۱۳     //   ۱۳ //
۴۸ ربابه بخشی آثار و برکات در آیینه آیات و روایات ۱     // ۱ //  
۴۹ ابوالحسن بارانی، عصمت نیری آداب، احکام و زمان اعتکاف ۱     // ۱ //  
۵۰ سید محمد صالح موسوی مفهوم و حقیقت ذکر ۱     // ۱ //  
۵۱ محمد مهدی رفیع پور الکفاف فی أحکام الاعتکاف « شرح کتاب الاعتکاف من عروه الوثقی » ۱     عربی ۱ //  
۵۲ حسن اردشیر لاجیمی اعتکاف در اسلام و جریان های معنویت گرای نوظهور ۱     فارسی ۱ //  
۵۳ پوران قاسمی مزیدی آثار و برکات فردی و اجتماعی اعتکاف ۱     // ۱ //  
۵۴ سید علی سادات فخر زاویه نگاه قرآن به نهاد اعتکاف ۱     // ۱ //  
۵۵ زهرا ناطق اینانلو ابعاد تربیتی و آثار اعتکاف در اسلام ۱     // ۱ //  
۵۶ سید امین راثی ورعی اعتکاف در میراث فقهی قدمای امامیّه ۱     // ۱ //  
۵۷ فرج ا… میر عرب مکان مجاز برای اعتکاف از نظر فقهای امامیّه ۱     // ۱ //  
۵۸ سید ابراهیم موسوی رساله فی فقه الاعتکاف ۱     // ۱ //  
۵۹ محمودزمانی اعتکاف از دیدگاه آیات و روایات ۱     // ۱ //  
۶۰ محمد الساعدی الاعتکاف دراسه فقهیه مقارنه و مختصره ۱     عربی ۱ //  
۶۱ سعید نظری اعتکاف در مذاهب اسلامی و ادیان آسمانی ۱     فارسی ۱ //  
۶۲ محمدحسین سلیمیان اهمیت و جایگاه اعتکاف از نگاه قرآن و اهل بیت علیهم السلام ۱     // ۱ //  
۶۳ مرتضی نگاری آثار و برکات فردی و اجتماعی   ۱     // ۱ //  
۶۴ محمد مهدی صدفی الإعتکاف   ۱   عربی ۱ //  
۶۵ مهدی ابراهیمی حی علی الاعتکاف ۱     فارسی ۱ //  
۶۶ سمیه گیوکی مطالعه تطبیقی اعتکاف، عبودیت الهی و معنویت های نوظهور ۱     // ۱ //  
۶۷ محمد امین صادقی اٌرزگانی اعتکاف درآموزه های عرفانی     // ۱ //  
۶۸ محمدصادق یوسفی م ،عبدالرحمن انصاری آثار فردی اعتکاف     // ۱ //  
۶۹ روح ا… حبیبیان آسیب شناسی اعتکاف     // ۱ //  
۷۰ محمد رضا بهروز باز پژوهی آثار اجتماعی اعتکاف     // ۱ //  
۷۱ محمد صادق یوسفی مقدم برترین زمان اعتکاف     // ۱ //  
۷۲ محمد اکبریان توسعه معنویت از طریق اعتکاف     // ۱ //  
۷۳ بی نام مقدمه     // ۱ //  
۷۴ عباس سلیمی   ۲     // ۱ //  
۷۵ محمد علی جلالی طلب اعتکاف   ۱   // ۱ //  
۷۶ سید ابوالقاسم محمودی در خلوتگاه انس   ۱   // ۱ //  
۷۷ سید غلامرضاحسینی اعتکاف یا ساکنان حریم ملکوت ۱     // ۱ //  
۷۸ علی توحیدی نژاد جایگاه اعتکاف در قرآن وسیره معصومان (علیهم السلام) ۱     // ۱ //  
۷۹ دکتر محمد باقر شریعتی سبزواری اعتکاف ۱     // ۱ //  
۸۰     ۱          
۸۱ رحیمیان اعتکاف انس با محبوب   ۱   فارسی ۱ //  
۸۲  فلاح زاده موضوع شناسی مکان اعتکاف و مسجد جامع (مرکز موضوع شناسی احکام فقهی) ۱     // ۱ //  
۸۳   خلوت دلدادگان   ۱   // ۱ //  
۸۴ علیرضا مسجد جامعی     ۱   // ۱ //  

 

دیدگاه ها